SKAUTING

 

OBSAH

Tu nájdete nejaké materiály, týkajúce sa skautského hnutia a výchovnej práce v skautingu. 

 

 

 

 

Výchovný program

 

Prednášky

 

Duchovný rozvoj

  • D.E.L.T.A. - výchova k morálnym hodnotám prostredníctvom činnosti

  • Seriál o duchovnom programe v Médiu (v súčasnosti už je táto koncepcia prekonaná):

V súčasnosti je duchovný program SLSK zhmotnený v nasledovnom programe:

Ďalšie informácie nájdete na stránke Duchovnej rady Slovenského skautingu: