Ešte z čias teologickej fakulty som si priniesol dosť slušné skúsenosti so Svedkami Jehovovými. Diskutovanie s nimi bol koníčkom mňa a ešte zopár spolubratov. V tejto sekcii budem postupne uverejňovať "kapitolky" na témy, s ktorými sa pri stretnutí so Svedkami stretnete. Pokojne si ich vytlačte a použite ich! Na rozdiel od niektorých iných kníh na túto tému to, čo tu nájdete, je naozaj v praxi overené.

 

Preštudujte si najprv!

KTO SÚ? - moja diplomovka na túto tému

Ako sa s  NIMI zhovárať? (Niekoľko zásad, keď zaklopú)

 

Niektoré sporné témy:

Kto je Ježiš Kristus?

A ešte raz Ježiš Kristus...

144 000  a dvojaká nádej

Kauza BIBLIA

 

Výhrady voči Orgnizácii

Nemáte známky "Božej pravej organizácie"

Falšovatelia Biblie

Falošní proroci

 

PPS prezentácie na verejné prednášky

Sú to lekcie, ktoré v spojení s materiálmi, ktoré sú tu uverejnené, umožnia prenášať túto tému verejne.

 

Jednovečerová prezentácia

 

Viacvečerový seriál

 

Stretnutie č. 1 - Zakladateľ, proroctvá Konca, rok 1914

Stretnutie č. 2 - Mystérium Mena

Stretnutie č. 3 - Ježiš Kristus

Ďalšie zdroje: