Ostatné

 

OBSAH

Tu nájdete mix všetkého možného... :-) 

 

 

 

 

Liturgické drobnosti...

 

 

Texty ku koncelebrácii:

 

Veľkonočné tríduum a Veľký týždeň:

 

Ak pôsobíte na malých dedinkách a nemáte miništrantov nazvyš, môžu Vám pomôcť nasledovné materiály. Je v nich rozpracovaná asistencia ku sviatostiam s "použitím" štyroch miništrantov + poznámky pre organistu a kostolníka. Pri zostavovaní materiálov boli použité aj podklady od br. Šottníka zo Šale. Vďaka!

 

Detské omše a Prvé sväté prijímanie:

 

 

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého:

 

Chcete sláviť predĺženú vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého? Text k sláveniu je k dispozícii v elektronickej podobe na rozmnoženie:

 

Procesia na "Božie Telo":

 

Vianoce:

 

Obnovenie manželských sľubov na sviatok Svätej rodiny - stretol som sa s tým po prvý raz (ak sa nemýlim) vo Veľkom Záluží a páči sa mi to. Tak sme si pripravili texty na toto slávenie:

Formulár pre kňaza + na rozdanie pre manželov + prosby veriacich

 

 

Sviatosti:

 

Niečo ku sláveniu birmovania:

 

Sobášne obrady:

 

  

Farárom do praxe...