Materiály od externých prispievateľov

 

Farský úrad

Liturgické slávenia

 

Sv. omša:

Pobožnosti

 

Katechéza

 

Nové osnovy pre vyučovanie náboženstva

Prezentácie na katechézu detí:

 

Autor: Sermon4kids

Preložil z angličtiny: Ľudovít Gabris

(.zip, .pps)

 

Príprava na sviatosť birmovania

 

- Balíček materiálov z farnosti Cífer od Petra Šimka (rar, 166kB)