Farské katechézy

 

OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

Kurz MANŽELSTVO v. 8.04 / 7.04 (3. 6. 2018)

 

Príprava pozostáva z dvoch stretnutí. Kvôli snúbencom a celkovej praktickosti sme zvolili namiesto obvyklých troch stretnutí dve dlhšie stretnutia:

 • 1. časť prípravy (13,2 MB, 185 slajdov) - základné otázky viery, manželstvo v kontexte kresťanstva, manželská láska

 • 2. časť prípravy (10,5 MB, 184 slajdov) - manželská jednota, rodičovské poslanie, sex v manželstve, cirkevnoprávne záležitosti
  (editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

Ak nemáte v počítači nainštalovaný MS Office 2007, môžete si stiahnuť prehliadač.

INDEX, do ktorého sa účastníkom zaznačujú absolvované kurzy a poučenia, aby mali do budúcnosti doklad o tom, čo už absolvovali a čo ešte nie: DOC, PDF

 

 

Kurz KRST DIEŤAŤA  1.01 lite
Kurz KRST DIEŤAŤA 7.13 standard
(21. 1. 2019)
Kurz KRST DIEŤAŤA 1.02 absolventský (2. 8. 2018)

Kurz KRST DIEŤAŤA 5.04 premium

 

1) BEŽNÁ PRÍPRAVA (STANDARD) - 1. stretnutie na zhruba jednu hodinu, ako je zaužívané v banskobystrickej diecéze:

 • KURZ KRST DIEŤAŤA standard ( 10,6 MB, 143 slajdov)

 • KURZ KRST DIEŤAŤA absolventský (8,4 MB, 117 slajdov) - pre tých, ktorí už abvsolvovali predchádzajúci kurz manželstvo, alebo už pri predchádzajúcom dieťati absolvovali štandardný kurz prípravy na krst dieťaťa.
  (editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

 

2) ZJEDNODUŠENÁ PRÍPRAVA (LITE) - 1 stretnutie zhruba pol hodiny času:

 

Ak by bola štandardná príprava pre rodičov a krstných rodičov z nejakých dôvodov príliš náročná, môžete použiť túto LITE  verziu kurzu:

 • KURZ KRST DIEŤAŤA lite, (6,5MB, 59 slajdov)
  (editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

Ak sa Vám po kliknutí na odkaz prezentácia iba zobrazí, ale neuloží na disk, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte ponuku "uložiť ako" resp. "save as"!

INDEX, do ktorého sa účastníkom zaznačujú absolvované kurzy a poučenia, aby mali do budúcnosti doklad o tom, čo už absolvovali a čo ešte nie: DOC, PDF

 

 

3) DÔKLADNEJŠIA PRÍPRAVA (PREMIUM) - 2 stretnutia po 2,5 hodiny času:

 

Prvá časť prípravy: ZÁKLADNÝ KURZ:

 • ZÁKLADNÝ KURZ  (v. 10.24, 19,1 MB, nutná príprava na kurz krst dieťaťa premium, 324 slajdov)
  (editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

Druhá časť prípravy na krst dieťaťa obsahuje dve témy, jednak je zameraný na pochopenie miesta krstu v kresťanskom živote, jednak sa zameriava na stručný exkurz výchovou dieťaťa k osobnosti následne k Božiemu synovstvu.

 

Aktualizovaný 24. 9. 2016; 241 snímok, trvanie - približne 3 hodiny

Ak sa Vám po kliknutí na odkaz prezentácia iba zobrazí, ale neuloží na disk, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte ponuku "uložiť ako" resp. "save as"!

INDEX, do ktorého sa účastníkom zaznačujú absolvované kurzy a poučenia, aby mali do budúcnosti doklad o tom, čo už absolvovali a čo ešte nie: DOC, PDF

 

 

Kurz PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DIEŤAŤA v. 7.03 (26. 9. 2018)

 

PROGRAM PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV DETÍ:

 

1. sväté prijímanie dieťaťa (11,3 MB, 149 slajdov)
(editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

 

 

Možnosť A) ŠTANDARDNÝ KURZ

 

Kurz pozostáva zo siedmych stretnutí raz za mesiac od októbra (v septembri je kurz pre rodičov) do apríla. Nakoniec v máji je potom záverečný pohovor s dieťaťom v prítomnosti rodičov. Počas celej prípravy je dosť času a priestoru aj na iné aktivity v rámci záverečnej a bezprostrednej prípravy na pristúpenie k spovedi a Eucharistii.

Nosnou schémou prípravy je obrad svätej omše a text krstného sľubu.

Každé stretnutie obsahuje prezentáciu na premietanie na stretku + pracovný list na prácu rodičov doma s dieťaťom.

(Editovateľný formát kurzov pptx je možné zaslať kňazom a katechétom na požiadanie)

 

"Záverečná schéma" pre rodičov detí ako výstupný štandard prípravy

 

1. stretnutie: Verím v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého
+ online kvíz na preopakovanie na doma

2. stretnutie: Verím v Ježiša Krista
+ online kvíz na preopakovanie na doma

3. stretnutie: Učím sa nebeskému životu a na úložisku uloz.to je aj video
+ pomôcka na lepšie pochopenie postupnosti sv. omše
+ online kvíz na preopakovanie na doma

4. stretnutie: Skladám krstný sľub (vrátane návodu ako sa vyspovedať)
+ online kvíz na preopakovanie na doma

5. stretnutie: Žijem ako dieťa Svetla a obrad obetovania
+ online kvíz na preopakovanie na doma 

6. stretnutie: Slávim liturgiu a na úložisku uloz.to je aj video
+ online kvíz na preopakovanie na doma 

7. stretnutie: Slúžim Kristovi v Katolíckej Cirkvi
+ online kvíz na preopakovanie na doma

ZÁVEREČNÉ KVÍZY:

Pre úspešné absolvovanie kvízov je potrebné mať aspoň 80% správnych odpovedí + nepomýliť sa v tých odpovediach, ktoré sú tak kľúčové, že tam žiadne pochybnosti ani neznalosť do úvahy nepripadajú.

1. časť: Veľký príbeh
2. časť: Sv. Omša
3. časť: Sviatosť pokánia

 

Možnosť B) KOREŠPONDENČNÝ KURZ - "Pracovné zošity":

 

V praxi rodič na kurze "1. sväté prijímanie dieťaťa" dostane do rúk prihlášku. Keď v dieťati dozreje túžba na stretnutie s Kristom a na obrátenie, prihlášku vyplní a odovzdá kňazovi. Následne dostane prvý pracovný list (resp. zošit). Vypracuje ho (s pomocou rodičov) a odovzdá. Potom dostane druhý, potom tretí... a tak ďalej až do konca.

 

PROGRAM, vz. 2008/2009 :-) "Narnijský"

 

"Záverečná schéma" pre rodičov detí ako výstupný štandard prípravy

 

1. pracovný zošit: Prvé kroky do Veľkého Dobrodružstva

2. pracovný zošit: Na scéne sa objavuje Nepriateľ

3. pracovný zošit: Veci začínajú naberať spád

4. pracovný zošit: Aslan

5. pracovný zošit: Mágia mocná a ešte mocnejšia

6. pracovný zošit: Krstný sľub

7. pracovný zošit: Pokánie a Eucharistia

Staršie pracovné listy:

 

Pracovný list č. 1

Pracovný list č. 2

Pracovný list č. 3

Pracovný list č. 4

Pracovný list č. 5

Pracovný list č. 6

Pracovný list č. 7

Pracovný list č. 8

Pracovný list č. 9

Pracovný list č. 10

Pracovný list č. 11

Pracovný list č. 12

Záverečný list

 

Všetky materiály sú zazipované a sú vo formáte .doc. 

Celý kurz trvá rádovo niekoľko mesiacov. 

 

 

 

POKRSTOVÝ KATECHUMENÁT DETÍ PO PRVOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ v zmysle KKC 1231

 

Katechizmus hovorí: "Kde sa krst detí stal bežne zaužívanou formou slávenia tejto sviatosti, tento spôsob slávenia sa stal jediným úkonom,
ktorý veľmi skrátene zahŕňa aj etapy, ktoré predchádzajú uvádzanie do kresťanského života. Krst detí už svojou povahou
vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len o potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas
rastu osoby. Tu je vlastné miesto katechézy
" (KKC 1231). Je logické, že tento katechumenát sa začína obrátením dieťaťa a jeho rozhodnutím sa pre Krista a to sa slávi práve pri Prvom svätom prijímaní. A je zjavné, že každý katechumenát sa končí prijatím svioatostí kresťanskej iniciácie, v tomto prípade poslednej z nich, sviatosti birmovania.

Dieťa sa svojim krstným sľubom pri Prvom svätom prijímaní prihlásilo ku Kristovi, prihlásilo sa do Cirkvi - a je teda slušné, aby mu Cirkev, konkrétne farnosť, aj ponúkla možnosť, ako v nej žiť a rásť vo viere a v živote s Kristom.

Preto sme sa v našej farnosti konečne pokúsili podobný program pripraviť. Vzali sme pritom do úvahy fakt, že ak má podobný program preklenúť celé obdobie medzi Prvým svätým prijímaním a birmovkou, tak postupne sa nám vo farnosti objaví šesť až osem "ročníkov" vedľa seba a to bude predstavovať celkom zaujímavý objem "práce", ale hlavne nárokov na čas v kalendári života farnosti. Aby to bolo zvládnuteľné, zatia to vyzerá zhruba takto nejako:

 

VERZIA 1 - náročnejšia, pre vyspelejšie deti a s väčším dôrazom na rodinu a rodičov.

PRVÁ ÚROVEŇ -- PRVÝ ROK -- trieda  KASPIÁNOV

DRUHÁ ÚROVEŇ -- DRUHÝ ROK -- trieda  VADITAKOV (heslo: 03841catechesis)

 

 

 

Kurz prípravy katechumenov,
birmovancov
a dospelých na sviatosti
, v. 7.00 "Youcatová"

 • Tento kurz je určený pre KATECHUMENOV, ktorí sa chcú dať pokrstiť a prijatím birmovania a účasťou na Eucharistii sa naplno začleniť do katolíckej cirkvi.

 • Je určený tiež BIRMOVANCOM, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania. Birmovanci totiž - v praxi zhruba stredoškoláci - už svojou vyspelosťou umožňujú preberať témy na úrovni dospelých ľudí a sama povaha birmovky to nakoniec aj vyžaduje.

 • Nakoniec je kurz určený aj DOSPELÝM, ktorí síce boli pokrstení, ale neboli ďalej duchovne vychovávaní a teraz sa chcú z vlastného rozhodnutia naplno začleniť do Katolíckej cirkvi.

INDEX pre účastníkov kurzu: DOC, PDF. Okrem záznamov o absolvovaných stretnutiach slúži aj ako záverečné potvrdenie o úspešnom ukončení prípravy na sviatosti.

Jednotlivé prezentácie sú priebežne aktualizované - odporúčame preto stiahnuť si vždy čerstvú verziu!

LETNÉ PRÁZDNINY

 •  

K dispozícii je aj ŠTÚDIA, venujúca sa otázkam prípravy birmovancov: čo, ako a prečo by takáto príprava mala obsahovať.

 

Tento kurz je AKTUÁLNYM pre prípravy vo farnosti Turčiansky Peter od novembra 2018. Jednotlivé lekcie kurzu budú pribúdať postupne, tak, ako bude kurz na prvý raz napredovať! Všetky lekcie sú vo formáte prezentácie PDF. Samotný kurz je rozdelený do 25 stretnutí, ktoré prebiehajú raz za dva týždne formou stretnutia. Sleduje schému knižky YOUCAT-príprava na birmovku.

 

Staršie verzie: 

Verzia 3.0 - v súčasnosti už nie je podporovaná ani dopĺňaná, jej finálnu verziu si môžete zdarma stiahnuť zo servera ULOZ.TO.

Verzia 4.0 - v súčasnosti už nie je podporovaná ani dopĺňaná, jej finálna verzia v editovateľnom formáte PPTX (PowerPoint)  je k dispozícii na ULOZ.TO.

Verzia 5.0 - v súčasnosti už nie je podporovaná ani dopĺňaná, jej finálnu verziu (pdf + doplňujúce materiály) si môžete zdarma stiahnuť zo servera ULOZ.TO.Úvod do liturgie pre miništrantov,
organistov, spevákov
a celý Boží ľud vo farnosti

 

Vyžaduje prehliadač MS PowerPoint2007

 1. Úvod

 2. Liturgia eucharistie ako slávenie Zmluvy

 3. Príchod na Božiu pôdu

 4. Očistenie, príchod Boha, prečítanie a prijatie Zmluvy

 5. Obeta - príprava obetných darov

 6. Eucharistická modlitba

 7. Sväté prijímanie a záverečné obrady

 

 

Praktický kurz Lektio Divina

 

Lektio Divina ako forma rozjímavej a neskôr kontemplatívnej modlitby je naozaj geniálny, stáročiami odskúšaný postup modlitebného rastu. Preto ma nesmierne potešil Pastiersky list KBS na začiatku adventu 2005, ktorý pozval práve k tejto forme modlitby. V našej farnosti sme preto rozbehli praktický kurz, akési uvedenie do Lektio divina. Tu je k  dispozícii. Stretnutia bývajú raz za dva týždne a každé z nich má spravidla nasledovnú štruktúru:

- Vysvetlenie (lekcia) vo formáte .pps (stiahnúť prehliadač)

- Ak treba, praktický nácvik, či ukážka

- Materiály na rozdanie a na domácu úlohu pre účastníkov.

 

01 - Všeobecný úvod do modlitby

02 - Čítanie a rozjímanie

03 - Realxácia

04 - Úvod do sveta meditácie

05 - Meditácia slova

06 - Pozvanie a kontemplácia

07 - Actio a askéza

08 - Duchovný vývoj a modlitba

 

 Kurz malých farských bunkových bázových spoločenstiev

podľa Piergiorgia Periniho

 

Blahej pamäti sv. Ján Pavol II.: hovorí: "Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby: a/ boli farské štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým podporovaním účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti; b/ rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia a centrami evanjelizácie..." " (Christifideles laici 26).

Ak teda nechceme mať mŕtvu cirkevnú kostru v mŕtvej farnosti, je na čase vybrať sa touto cestou.

Konkrétny spôsob, akým túto víziu naplniť, vytvoril otec Piergiorgio Perini. 2. apríla 2006 koncept Farských evanjelizačných buniek schválila a celej Cirkvi odporúčila Pápežská rada pre laikov v Ríme.

Nasledovný kurz pozostáva z dvoch celkov: TRI PRÍPRAVNÉR STRETNUTIA, ktoré osviežia vedomosti účastníkov a pomôžu im lepšie porozumieť princípom, z ktorých vyrastá kresťanstvo a na ktorých stojí aj systém malých spoločenstiev a jeho životná dôležitosť. NASLEDUJE 9 stretnutí, venovaných 9 lekciám samotného základného manuálu otca Piergiorgia Periniho, ktorý je v súčasnosti dostupný minimálne v českom jazyku.

 

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA:

DEVÄŤ TÝŽDŇOV K FARSKEJ BUNKE: