Biblické podklady, úvahy,...

 

OBSAH

 

 

 

 

BIBLIA

 

Kompletná Biblia v luxusnom formáte (SSV, SK)

 

Biblia vo formáte MS WORD:

Starý zákon (SSV, vrátane deuterokánonických kníh, .doc)

Nový Zákon (SSV, .doc)

 

 

Fakty a čísla o Biblii:

·     Zbierka 76 kníh (z toho Nový zákon 27), ktoré spolu obsahujú: 1334 kapitol, 35 723 veršov, 645 266 slov - z toho 51 176 slov sa v Biblii vyskytuje iba jeden krát. 

·     Napísaná v priebehu 1 500 rokov,

·     Počas vyše 40 generácií.,

·     Cez vyše 40 autorov z každej oblasti života (napr.  králi, sedliaci, filozofovia, rybári, básnici, proroci, štátnici, učitelia,…).

·     Na rôznych miestach (pustatina, väznice, paláce,…).

·     V rôznych obdobiach (vojna, mier,…).

·     V rôznych vnútorných stavoch (extáza radosti, smútok a zúfalstvo,…).

·     Na troch kontinentoch (Ázia, Afrika, & Európa).

·     V troch jazykoch (Hebrejsky, aramejsky a grécky).

·     Zahrňuje stovky najrôznejších tém, ktoré môžu viesť k množstvu odporujúcich si názorov a postojov, a predsa je v perfektnom súlade

V súčasnosti máme k dispozícii:

·     vyše 5 300 pôvodných gréckych rukopisov Biblie (NZ)

·     Vyše 24 000 rukopisov z celých dejín do vynájdenia kníhtlače

·     Od roku 1932 do roku 1998(?) bola Biblia vydaná v 1 330 213 815 exemplárov (Vzťahuje sa na vydania Spojených biblických spoločností).

·     Len v roku 1998 bola Biblia vydaná v ročnom náklade 20 751 515 výtlačkov

·     Do roku 2000 bola Biblia preložená do 2 233 jazykov.