Poznámky ku Skutkom apoštolov

 

001 - Čo, kto, kedy, ako

002 - Zmŕtvychvstalý + Cirkev práve sa rodiaca

003 - Prvá birmovka v dejinách

004 - Matka všetkých charizmatických obnov

005 - Prvá evanjelizácia v dejinách

006 - Prvá farnosť v dejinách

007 - Prvé prenasledovanie v dejinách

008 - Za hradby Jeruzalema

009 - Pavol

010 - Antiochia

011 - Prvé misie v dejinách

012 - Obrezať, či neobrezať? To je otázka!

013 - Druhá apoštolská cesta

014 - Atény

015 - Korint a Efez

016 - Na ceste do Jeruzalema

017 - Pavlova rímska anabáza