Poznámky k Evanjeliu podľa Matúša

 

 

verzia 2016 - prezentácie

000 - Úvod do čítania Písma Svätého

001 - Kniha pôvodu Ježiša Krista, Božieho Syna

002 - S narodením Ježiša Krista to bolo takto...

003 - Mudrci od východu

004 - Útek do Egypta

005 - Ján Krstiteľ

006 - Krst a pokušenie

007 - Prví učeníci, alebo o počiatkoch Kráľovstva

008 - Blahoslavenstvá

009 - Kráľovstvo uprostred sveta

010 - Niet nad názorné príklady

011 - Tri nástroje

012 - Niekoľko rád na cestu

013 - Zhrnutia a varovania

014 - Čas na verifikáciu

015 - Prvá opozícia

016 - Vydanie sa na cestu

017 - Podnikavé ovce medzi vlkmi

018 - Boh je vždy Ten Iný

019 - Ach, tá sobota!

020 - Strom dobrý a zlý

021 - Reč pri mori: Rozsievač

 

verzia 2012/13 - texty

001 - Úvod do Matúšovho evanjelia

002 - Kniha dejín Ježiša Krista + Kartička "Ako pristupovať k Písmu Svätému"

003 - S narodením Ježiša Krista to bolo takto...

004 - Mudrci od Východu

005 - Útek do Egypta

006 - Ján Krstiteľ

007 - Krst a pokušenie

008 - Blahoslavenstvá + "Schéma kresťanstva" na premietnutie ako úvod do poznámok

009 - Boží synovia v pohybe + "Prechod cez Horu Blahoslavenstiev" na premietnutie

010 - JADRO KRESŤANSTVA + "Prechod cez Horu Blahoslavenstiev" na premietnutie

011 - Pozor na náboženstvo!

012 - Záverečné rady na Ceste

013 - Čas na verifikáciu

014 - Budovanie Kráľovstva

015 - Apoštolská prax

016 - Podnikavé ovce medzi vlkmi

017 - Kde má Boh svoje hranice?

018 - Kameň úrazu

019 - Reč pri mori

020 - On musí rásť...!

021 - Čisté a nečisté

022 - Ty si Mesiáš!

023 - Premenenie

024 - Ako sa žije v Božej rodine

025 - Ešte ku vzťahom v Božej rodine

026 - Jeruzalem

027 - Moje ovce počúvajú môj hlas

028 - Veľký rozvod + záznam stretnutia

029 - Osud suchej ratolesti + záznam stretnutia

030 - Bdejte!

031 - Hodina vlkov + záznam stretnutia

032 - Odsúdenie + záznam zo stretnutí: 1. časť; 2. časť

033 - Zomrel a vstal + záznam stretnutia