Poznámky k Jánovmu evanjeliu

 

Jn 1,1 - 18: úvod + prológ

Jn 1,19 - 28: Ján Krstiteľ

Jn 1,29 - 34: Baránok Boží

Jn 1,35 - 39: Učeníci a učeníctvo

Jn 1,40 - 42: Kéfas

Jn 1,43 - 51: Kto je Ježiš?

Jn 2,1 - 12: Prvé zo znamení

Jn 2,13 - 25: Pravý chrám

Jn 3,1 - 21: Znova sa narodiť

Jn 3,22 - 4,42: Živá voda

Jn 4,43 - 5,18: Ježišova moc

Jn 5,19 - 5,47: Ježišov vzťah k Otcovi

Jn 6,1 - 21: Rozmnoženie chleba

Jn 6,22 - 71: Pravý Chlieb z neba

Jn 7,1 - 13: Čas a nenávisť

Jn 7,14 - 52: Sviatky v Jeruzaleme