Poznámky k listu apoštola Pavla Efezanom

 

001 - Úvod do Listu Efezanom (.zip, pdf)

002 - Pavlovo evanjelium v kocke (1,1-23) (pdf)

003 - Spasení vierou z milosti (2,1-22) (pdf)

004 - Vnútorný človek (3,1-21) (pdf)

005 - Joint venture Boha a človeka (4,1-12) (pdf)

006 - Stroj na výrobu Božích detí :-) (4,13-24) (pdf)

007 - Druhé Pavlovo tajomstvo (4,25 až 5,3-5.18n) (pdf)

008 - Domáca cirkev (5,6-17.19-33) (pdf)

009 - Kultúrna vojna (6,1-24) (pdf)