Poznámky ku knihe Daniel

 

001 - Úvod do knihy proroka Daniela

002 - Príbeh sa začína

003 - Nabuchodonozorov sen

004 - Zlatá socha a rozpálená pec

005 - Na ťahu je Boh

006 - Časy Peržanov

007 - Ťažisko knihy Daniel

008 - Týždne a dni

009 - Kapitoly z dejepisu :-)

010 - Posledné dva príbehy